Quy Định Bảo Hiểm

Trong mỗi hành trình, Du lịch Tân Bảy Sắc Cầu Vồng sẽ luôn mua bảo hiểm du lịch dành cho khách hàng.

Để đảm bảo quyền lợi, Sau khí kí hợp đồng quy khách vui long cung cấp danh sách họ và tên có đầy đủ thông tin ngày tháng năm sinh để du lịch Tân Bảy Sắc Cầu Vồng tiến hành mua bảo hiểm.

Thời gian gửi danh sach trước ngày khởi hành 03 ngày (tính theo ngày làm việc)