Teambuilding Video Chuyến Đi

HÀNH TRÌNH XANH – GO GREEN – TEAMBUILDING – GALA

Hành Trình Xanh. Du Lịch Vì Môi Trường Xanh – Sạch – Đẹp.
Toàn Thể Công Ty LTP Việt Nam Tham Gia Hành Trình Xanh Tại Vũng Tàu ngày 27/ 09/ 2019.

Related posts

Leave a Comment